ความเข้าใจผิดตลอดกาลรถเฉี่ยวชนกันรถใหญ่ผิดตลอดจริงหรือ

โดยส่วนใหญ่นั้นทุกคนมักจะคิดว่าการที่เราเป็นรถใหญ่หรือเป็นรถปิกอัพหรือรถเก่งนั้นเมื่อเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์แล้วฟังทางรถใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายที่ผิดเสมอไป ซึ่งจริงๆแล้วนั้นโดยเฉลี่ยแล้วผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กว่า 95% เข้าใจว่าการเกิดการเฉี่ยวชนกับรถยนตร์ซึ่งรถยนต์นั้นจะเป็นฝ่ายที่ผิดอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญโดยเฉพาะผู้ขับขี่จักรยานยนต์นั้นก็มักเข้าใจผิดว่าไฟล์รถใหญ่เป็นฝ่ายที่ผิดเสมอไปซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เข้าใจผิดอย่างถนัดเลยเพราะไม่มีบัญญัติตามกฎหมายได้บัญญัติไว้เช่นนั้น

ซึ่งการที่รถยนตร์เกิดการเฉี่ยวชนกับรถยนตร์ด้วยกันหรือเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์หรือยุทธจักรยานซึ่งตามประมวลกฎหมายนั้นไม่ได้ระบุเลยว่าการเฉี่ยวชนนั้นจะมีฝ่ายใดผิดและมีไฟรถใหญ่หรือรถยนตร์ผิดฝ่ายเดียว เพราะว่าความผิดของการขับขี่นั้นอยู่ที่การประมาทเพียงเท่านั้นซึ่งตามมาตรา 59 วรรค 4 ได้ออกมาบัญญัติไว้การกระทำโดยประมาทได้แก่การกระทำผิดไม่ได้เจตนาแต่เป็นการกระทำผิดปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีวิสัยและพฤติกรรมและผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้

ซึ่งการเข้าใจว่ารถใหญ่เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์เป็นสิ่งที่ส่งผลให้รถยนตร์ต้องผิดเสมอไปจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นตามที่ทุกคนคิดกัน ซึ่งอาจจะยกตัวอย่างได้อาทิเช่นรถคันที่เล่นออกมาจากถนนซอกซอยเป็นฝ่ายประมาทเพราะอาจใช้ความระมัดระวังโดยผู้ขับขี่ต้องดูเสียก่อนว่ามีรถแล่นผ่านไปมาหรือไม่หากเกิดการเฉี่ยวชนผู้ที่อยู่ในซอยหรือทางโทเป็นฝ่ายที่ผิดเสมอไป ดังนั้นอย่างไรก็ตามการเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ต้องการ ซึ่งทุกคนควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ปลอดภัยด้วยนะคะ

Tags: