39441349 - fresh vegetables

กินผักให้ได้ 400 กรัม ทำยากจริงหรือ?

             Gclub Slot เว็บไซต์ เปิดรับความสนุก คาสิโนบนมือถือ เกมที่ให้ทุกท่านได้เลือกเล่นกันได้ง่ายๆ ความสนุกที่สามารถเสี่ยงโชคออนไลน์กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้เล่นเกมออนไลน์ กลายเป็นเกมที่สร้างโอกาสที่ได้มาตรฐาน มาร่วมเล่นเกมคาสิโน Gclub Slot กับเราได้ตามความชอบ ความต้องการบนมือถือ สามารถรับข่าวสารต่าง ๆเพิ่มเติมได้ที่ข่าว  สำหรับโครงการกินผักผลไม้ดี 400 กรัม หนึ่งในโครงการที่ สสส. ผลักดันเพื่อส่งเสริมให้คนไทยกินผักผลไม้ได้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกที่มีการวิจัยแล้วพบว่าช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน เป็นต้น
             จุดเริ่มต้นของโครงการเกิดจากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า คนไทย 75% กินผักผลไม้น้อยกว่าวัน 400 กรัม มีเพียง 17% ที่บริโภคตามมาตรฐาน โดยประเทศไทยมีผักที่บริโภคได้ถึง 330 ชนิด รวมทั้งผักพื้นบ้านด้วย แต่คนไทยบริโภคผักอยู่เพียงแค่ 70-80% ของชนิดผักทั้งหมดเท่านั้น
             โดยประเด็นการบริโภคผักผลไม้ สสส.และภาคีเครือข่ายได้รณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งแต่การศึกษาข้อมูล วิชาการ ส่งเสริมเรื่องของการปลูก ตลอดจนการจำหน่ายเพื่อเพื่อให้คนไทยเข้าถึงผักและผลไม้ปลอดสารพิษได้ง่าย สร้างเส้นทางของการบริโภคเพื่อสุขภาพของคนไทย นอกจากนี้ ช่องทางแห่งการเดิมพันออนไลน์ เป็นเกมที่ให้ความสนุกกับผู้เล่นเกมคาสิโนได้ตามความถนัดความชอบ มาร่วมสร้างมุมมองของการเล่นเกมออนไลน์กับเราได้บ่อยครั้ง เปิดรับโอกาสใหม่ๆ เกมที่จะสร้างเงินรางวัลได้ตามความชอบ เปิดชีวิตที่ได้สร้างเงินรางวัลของการเล่นเกมออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมในเกม ความ น่า จะ เป็น ไฮโล

Tags: