ทั่วไป2

กลุ่มอุตฯ เครื่องสำอางได้มีการยื่นสนช.แจ้งได้รับผลกระทบจากกม.

เกมพนันออนไลน์ของเรามีความสนุกของเกมพนันที่ให้เหล่านักพนันทั้งหลายได้เข้ามาเล่นเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับเหล่านักพนันเองทุกวันที่บ้านง่ายๆ ผ่านระบบออนไลน์คะ

และวันนี้  บาคาร่า      ออนไลน์ขอมาอัพเดทข่าวนี้กันคะ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งนำโดย พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการฯ ที่ได้รับหนังสือจาก นางเกศมณี เลิศกิจจา ประธานกิตติมศักดิ์ ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ได้ร้องเรียนกรณีธุรกิจเครื่องสำอางได้รับผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 และคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2558  เนื่องจากความไม่สอดคล้องของกฎหมายไทยกับอาเซียน ที่ทำให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางของไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ประเทศไทยไม่เป็นที่ดึงดูดของนักลงทุนต่างประเทศ และขาดมาตรการสนับสนุนการส่งออก

จึงได้ขอให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริการของภาครัฐในธุรกิจเครื่องสำอางด้วย  เพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทยสามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันระดับสากลและยังเป็นฐานการผลิตหลักในอาเซียนได้ และนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทาง    บาคาร่า  ออนไลน์  ของเราได้นำมารายงานคะ

 

Tags: , ,